Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker

Naam: B&B Heerlijk Adres: Haverkampstegge 12, 7107 AX te Winterswijk Kotten
E-mail: benb.heerlijk@gmail.com

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en conform de vereisten die de overheid stelt aan onze boekhoudkundige verslaglegging.

Wij slaan uw gegevens niet op in een bestand en stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden voor mailingen en gebruiken deze niet voor commerciële doeleinden als nieuwsbrieven etc.

Bezoekersgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en surfgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden op welke wijze men ons gevonden heeft en naar welke pagina’s (onderwerpen) de belangstelling uitgaat om zo onze activiteiten te kunnen optimaliseren naar gelang de voorkeur van onze website bezoekers. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt word en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Instagram (social media)
Indien op de website knoppen actief zijn om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook , dan worden deze knoppen gerealiseerd door  een code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met B&B Heerlijk heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Klachtrecht
Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan B&B Heerlijk.

De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacy verklaring.Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.

Indien het bestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met B&B Heerlijk richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Postadres:Autoriteit Persoonsgegevens
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG